Victoria

Expert

victoriaexpert
Arhive
victoriaexpert
Servicii
victoriaexpert
Contact

Despre


Societatea a fost înființată în anul 2005 pentru activități destinate societăților comerciale ce aveau externalizate serviciile de protecția muncii, PSI, resurse umane și servicii arhivistice. SC VICTORIA EXPERT SRL a desfășurat activitatea de prestări servicii arhivistice conform Legii 16/1996 și în baza contractelor încheiate cu CONSULTA 99 SPRL. În anul 2010 și 2013 SC VICTORIA EXPERT SRL cu încuviințarea CONSULTA 99 SPRL a primit acordul utilizării documentelor din partea Serviciului Municipiului București al Arhivelor Naționale pentru eliberarea adeverințelor/certificatelor foștilor salariați din cadrul unor societăți la care CONSULTA 99 SPRL a fost desemnată de Instanță Lichidator Judiciar. În anul 2014 conform Legii 16/1996 și O.M.A.I nr.137/2013 au fost depuse documentațiile necesare pentru eliberarea autorizațiilor de funcționare. În anul 2017 au fost depuse documentațiile pentru prelungirea autorizațiilor de funcționare pe o perioadă de 3 ani pentru competențele solicitate conform art.20 din OMAI nr.137/2013 fiind aprobate prin adresa ANB-734-R din 28.07.2017.

Arhive


Arhive aflate in depozitul lichidatorului:

S.C. C.I.T.C S.A S.C. AGROGLINA S.A S.C. CCCF - Filiala Constructii Cai Ferate Bucuresti S.R.L
S.C. CFR Transauto S.A S.C. CIPROM - Filiala Bucuresti S.A S.C. CONCIS S.A
S.C. CONSTRUCȚII RESTAURĂRI CARPAȚI S.A S.C. DURREF S.R.L S.C. EURO FOUNDRY TECH S.A
S.C. I.C.M.A.V S.A S.C. IMPRELG S.A - Gugesti S.C. INTERMONTAJ ROMÂNIA S.A
S.C. TEC ROMÂNIA S.R.L S.C. U.C.R.U S.A S.C. UZITEX S.A
S.C. CONINVEST CARPATI S.A

Servicii


Eliberarea adeverințelor/certificatelor, refacerea cărților de muncă foștilor salariați din cadrul unor societăți la care CONSULTA 99 SPRL a fost desemnată de Instanță Lichidator Judiciar.

Legislatie


Legea nr. 16 / 1996 din 2 aprilie 1996 Legea Arhivelor Naţionale (publicată în M. Of., Partea I nr. 71 din 09.04.1996).

Legea nr. 138 / 2013 din 30 aprilie 2013 pentru modificarea şi completarea Legii Arhivelor Naţionale nr. 16/1996. Emitent: PARLAMENTUL; Publicat in: MONITORUL OFICIAL nr. 253 din 7 mai 2013. 

Contact


LICHIDATOR JUDICIAR - CONSULTA 99 S.P.R.L | STRADA POPA SOARE NR.37, AP.2-4, SECTOR 2, BUCUREȘTI

CONSULTA 99 S.P.R.L CASIAN MARIANA LAVRENTE ION
021 3207510 0724 706300 0722 455004

Copyrights © 2023 Victoria Expert - All Rights Reserved. Powered by Alexandra Lavrente.